Twitter | Brian Littrell

Brian's Instagram | March 15, 2014

18. march 2014 at 12:29 | Lenny & Downpour

"Copenhagen was amazing tonight. Thank you guys so much.
Denmark ROKS... Family after party on the bus...😄maybe an
idea there..."

"Copenhagen byl dnes úžasný. Děkuji vám moc všichni.
Danmark VALÍ... Rodinná after party v autobuse...😄 mžná
se tu zrodil nápad..."Brian's Instagram | March 13 & 14, 2014

14. march 2014 at 13:09 | Lenny & Downpour

"Stockholm is in the books.. Bussing to Gothenburg
tonight. Wonder if Batman is there??😄😄"

"Stockholm je v knihách.. Převážení do Gothenburgu dnes.
Zajímalo by mě, jestli tam byl Batman??😄😄"

"In Stockholm tonight..... Lot of hits came from here.
We are grateful....😄"

"Ve Stockholmu dneska večer..... Odsud pochází mnoho hitů.
Jsme vděční....😄"
Brian's Instagram | March 08, 2014

14. march 2014 at 12:19 | Lenny & Downpour

"Best crowd tonight in Stavanger Norway... BSB will come back..."

"Nejlepší publikum dneska v Stravangeru v Norsku... BSB se vrátí..."
Brian's Instagram | March 07, 2014

14. march 2014 at 11:59 | Lenny & Downpour

"Bunny says hello.... You have to smile in this hat😉😄"

"Králíček říká ahoj.... Člověk se musí smát v téhle čepici😉😄"

"Wonderful crowd in Helsinki tonight. Thanks for coming out.."

"Úžasné publikum v Helsinkách. Děkuji, že jste přišli.."
Brian's Instagram | February 28, 2014

5. march 2014 at 11:19 | Lenny & Downpour

"St. Petersburg Russia.... 3rd visit here... BSB on tour....."

"St. Petersburg Rusko.... 3 návštěva... BSB na tour....."Brian's Instagram | February 25, 2014

5. march 2014 at 10:39 | Lenny & Downpour

"Moscow dinner... At the hotel..."

"Večeřě v Moskvě... V hotelu..."


Brian's Instagram | February 24, 2014

5. march 2014 at 10:09 | Lenny & Downpour

"Early morning.... From Warsaw to Minsk.... Thank you
Poland for a great show last night.."

"Brzy ráno... Z Warsawy do Minsku.... Děkuji ti
Polsko za úžasnou včerejší show.."


Brian's Instagram | February 23, 2014

5. march 2014 at 9:59 | Lenny & Downpour

"Hello Mom, are you there? I'm here in Warsaw Poland...
It's been 18 years. I'm at a pay phone..."

"Haló mami, jsi tam? Já jsem ve Warsawě v Polsku...
Je to už 18 let. Jsem v telefonní budce..."


Brian's Instagram | February 22, 2014

5. march 2014 at 9:49 | Lenny & Downpour

"Ready for sound check... Milano....😄"

"Připraveni na soundcheck... Milano....😄"Brian's Instagram | February 21, 2014

5. march 2014 at 9:39 | Lenny & Downpour

"Dinner with the fellas..... Thank you for the memories on
Twitter... You guys ROK......"


"Večeře s přáteli..... Děkuji vám za vzpomínky na
Twitteru... Všichni VÁLÍTE......"

"Wanted to thank the entire staff and players from the Milano
team for letting us come and Ball Up.. You guys are the pros....."

"Chtěl bych poděkovat celému personálu a hráčům z Milánského
týmu za to, že nás nechali přijít a nabalit se.. Vy chlapi jste profíci....." 
 

Advertisement